Verejné prednášky sa spravidla konajú 

Café Berlinka (SNG)
Slovenská národná galéria
Námestie Ľudovíta Štúra 33/4,
811 02 Staré Mesto

Workshopy pre študentov prebiehajú v priestoroch VŠVU 

Miestnosť 271
Vysoká škola výtvarných umení
Drotárska cesta 44
811 02 Bratislava

e-mail: openstudio@openstudio.sk

Koordinácia projektu

Mgr. art. Daniel Dida
dano.dida@gmail.com
mobil: 0908 645 998

prof. Ilona Németh, DLA
ilonanemethilona@gmail.com

Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.  
andras.csefalvay@gmail.com