Zuzanna Janin (PL)

10.02 - 14.02.2014

Zuzanna Janin (1961) je poľská autorka, ktorej tvorba zahŕňa rôzne médiá - sochu, videá, inštalácie, fotografie či performancie. Jej ústrednými témami  sú priestor, pamäť a čas a ich vzájomné vzťahy. Jej diela reflektujú na sociálne roly, ich prelínajúce sa hranice a problematiku slobody jednotlivca v rámci fungovania štátu a spoločnosti. Jej filmy a videá spolu s inštaláciami a trojrozmernými objektami sa často zaoberajú myšlienkami sociálnej konštrukcie a formami individuálnych či skupinových identít. Jej práce boli vystavované vo významných svetových inštitúciách v Chicagu, Barcelone, Berlíne, Štokholme, Varšave, Paríži či New Yorku a na dôležitých prehliadkach súčasného umenia ako bienále v Sydney, Liverpoole alebo v Benátkach. Janin vystavovala aj na Slovensku. V roku 1999 a predstavila svoju tvorbu v Bratislave v Galérii Space a v tom istom roku vytvorila miesto-špecifickú  inštaláciu pre Trnavskú galériu v rámci cyklu Vymedzenie priestoru.
 

10.02 - 14.02.2014
Workshop - Open Video. Space Video. Video As Discovering
11.02.2014 / 17:00 / Berlinka – SNG / verejná prednáška
Posledná veta / Ne-naratívna komunikácia / Prezentácia tvorby autorky

Projekt podporil Poľský inštitút v Bratislave.