Zbigniew Libera (PL)

19.11 - 23.11.2012

Zbigniew Libera patrí medzi najvýznamnejších a najzaujímavejších poľských umelcov. Jeho diela (fotografie, videofilmy, inštalácie, objekty a kresby) sa prenikavo a subverzívne intelektuálnym spôsobom pohrávajú so stereotypmi súčasnej kultúry. Jeho šokujúcim videám z 1980-tych rokov (o. i.  Dôverné obrady a Mystická vytrvalosť) predchádzal body-art. V polovici 1990-tych rokov začal vytvárať Opravené zariadenia, t. j. objekty, ktoré sú modifikáciou už existujúcich výrobkov - predmetov masovej spotreby (Universal Penis Expander, Body Majster Play Kit). Navrhoval transformované hračky, ktoré odhaľujú mechanizmy výchovy, vzdelávania a kultúrneho prostredia. Najznámejší z jeho návrhov je Lego koncentračný tábor, ktorého vytvorením sa stal jedným z pilierov tzv. kritického umenia aj v inštitucionálnom zmysle. Napriek úspešnej kariére zostáva spätý s nezávislými kruhmi. V posledných rokoch je posadnutý fotografovaním, najmä špecifickosťou fotografickej tlače a spôsobom, akým médiá utvárajú našu vizuálnu pamäť a manipulujú s obrazom dejín (diela Positives a Masters, 2003).
 

19.11 - 23.11.2012
Open Form workshop
22.11.2012 / 16:00 / VŠVU H135 / verejná prednáška
30 rokov v umení / Prezentácia tvorby autora

Projekt podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA).