Yevgeniy Fiks (US)

26.11 - 30.11.2012

Yevgenij Fiks je multidisciplinárny post-sovietsky konceptuálny umelec. Medzi jeho médiá patrí maľba, kresba, performancia a knižné umenie. Narodil sa v Sovietskom zväze, Moskve v roku 1972 a od roku 1994 žije a pracuje v New York City. Tzv. „post-sovietskeho umelca“ definuje ako umelca, ktorého povinnosťou je podporovať správne chápanie a kritickú reflexiu dejín Sovietskeho zväzu, aby sa postkomunistické spoločnosti mohli posunúť vpred. Jeho diela sa ponárajú do dialektického vzťahu medzi komunizmom a „západom“ a sú založené na historickom výskume zvyčajne zabudnutých a nevyriešených naratív studenej vojny. Medzi jeho témami sa objavujú témy ako červená a levanduľová hrozba z éry McCarthyho, komunizmus v modernom umení či africká, afroamerická a židovská diaspóra v Sovietskom zväze. Fiks je medzinárodne etablovaným umelcom, prezentoval sa v Múzeu moderného umenia MassMoCA, the Philadelphia Museum of Art, the Moscow Museum of Modern Art a Museu Colecção Berardo v Lisabone. Jeho diela boli zaradené do bienále súčasného umenia v Moskve, v Sydney a Solúne. www.yevgeniyfiks.com      
 

26.11 - 30.11.2012
Tutoriálne konzultácie
29.11.2012 / 14:30 / VŠVU H135 / verejná prednáška
Post-sovietsky svet bez brehov / Prezentácia tvorby autora

Open Studio sa uskutočnilo v spolupráci s Galériou HIT.

Projekt podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA).