Wendelien van Oldenborgh (DE)

20.11 - 22.11.2018

V časoch zvýšenej citlivosti k nacionalizmu a téme identity nadobúda na komplexnosti a intenzite pýtanie sa po tom, „kde“ a „ako“ vzniká umelecké dielo a spolu s tým aj otázka „reprezentácie“. Prednáška vizuálnej umelkyne Wendelien van Oldenborgh bude venovaná metódam a snahám narábať s ideou reprezentácie. Východiskovým bodom jej pritom bude vlastná výstava Cinema Olanda vytvorená pre Holandský pavilón ako „reprezentácia“ Holandska na 57. Benátskom bienále v roku 2017, ako aj niektoré jej predchádzajúce práce. Wendelien van Oldenborgh vo svojej filmovej tvorbe spochybňuje pozície režiséra, herca, pohyblivého obrazu alebo zvuku, teda pozície štandardne presne zadefinované, usilujúc o kolektívny a otvorený spôsob produkcie. Jej cieľom je umocniť pocit „prezencie - účasti“ alebo „prezentovania - uvádzania“, ktorý umožňuje viacerým hlasom to, aby odzneli. A to v snahe potlačiť zadefinovaný alebo dominantný príbeh. 

Wendelien van Oldenborgh vytvára svoje diela spôsobom, ktorý pracuje s filmovým formátom ako s metódou produkcie a základným jazykom, pre rôzne formy prezentácie. Pracuje pritom s účastníkmi na rôznych variantách a spoločne tak vytvárajú scenár. S týmito prácami zameriavajúcimi sa na štruktúry, ktoré nás formujú a brzdia, sa zúčastnila na rôznych veľkých bienále aj menších špecializovaných výstavách. Medzi jej nedávne prezentácie patria: Cinema Olanda, samostatná výstava v Holandskom pavilóne na 57. Benátskom bienále, 2017; As for the future, samostatná výstava v DAAD gallery, Berlín, 2017; I am a native foreigner, Stedelijk Museum Amsterdam, 2017/18; Future Footnotes, samostatná výstava v Significant Other, Viedeň, 2018. Wendelien van Oldenborgh žije a pracuje v Rotterdame a Berlíne.

20.11 - 22.11.2018
Seminár a tutoriálne konzultácie
20.11.2018 / 18:00 / Berlinka - SNG / Verejná prednáška
Cinema Olanda - Národná prezentácia

Denise da Silva, A few Speculations on Matters of Representation.

Susan Sontag, “On Style” in Against Interpretation.

Wendelien van Oldenborgh, “Asset as Set: Filmmaking in Relation to a Certain Realness of Site” 

Projekt vznikol v spolupráci tranzit/sk a Ateliéru IN (Katedra intermédií, Vysoká škola výtvarného umenia, Bratislava) a je realizovaný v rámci programu Open Studio. 

Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE.

Projekt vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja.

Projekt Open Studio podporili Ministerstvo školstva SR v rámci programu KEGA (č.005VŠVU-4/2016).