Vít Havránek (CZ)

09.10 - 13.10.2017
Edícia TANDEM / (Umenie a veda)

Přednáška Víta Havránka se zamýšlí nad proměnami společenské role nezávislé instituce současného umění v prostředí post-komunistické transformace. V devadesátých a nultých letech byly některé instituce suverénními aktéry a v souladu s hnutím Nového institucionalismu (New Institutionalism) chápaly svoji roli jako naplňování demokratizačního projektu prostřednictvím kulturní emancipace a autonomie. S rychle se měnícími ekonomickými a sociálními podmínkami (privatizace, byrokratizace pracovních metod, libidinální ekonomika konzumu, ad.) se galerie proměnily v azylové domy nenaplněných transformačních utopií. Na konkrétních příkladech současných výstavních počinů (6. Berlínské bienále) i historicky starších experimentů z prostředí východoevropského umění (Tamás St. Auby, Goran Djordjevic) i širších souvislostí (Institucionální kritika, Clinique de la Borde) se pokouší definovat aktuální základ "Institucionální terapie". Ta se zaměřuje na zrovnoprávnění pracovních a ekonomických vztahů uvnitř institucí současného umění a v tomto rámci re-aktivuje historický výzkum i estetickou a fantazijní spekulaci.

Vít Havránek (1971). Teoretik a organizátor, žije a pracuje v Prahe. Od roku 2002 je riaditeľom iniciatívy pre súčasné umenie tranzit.cz. Prednáša súčasné umenie na VŠUP a spoluzakladal skupinu “pas" (produkcia aktivít súčasnosti) spolu s Tomášem Vaňkem a Jiřím Skálou.

09.10 - 13.10.2017
Seminár a tutoriálne konzultácie
12.10.2017 / 17:00 / VŠVU H135 / verejná prednáška
Od Institucionální kritiky k Institucionální Terapii

Andrea FRASER, An Artist's Statement (1992)In: (ed.) Alexander ALBERRO, Museum Highlights: The Writings of Andrea Fraser. The MIT Press (Cambridge, United States), 2005. 

Projekt podporila grantová agentúra Ministerstva školstva SR KEGA (č. projektu 005VŠVU-4/2016).