Suzana Milevska (MK)

03.10 - 07.10.2016
Edícia TANDEM / (Umenie a veda)

Prof. Dr. Suzana Milevska je teoretička vizuálneho umenia a kurátorka z Macedónska. Jej výskum a kurátorské projekty sa zameriavajú na post-koloniálnu kritiku hegemonicky vládnucich režimov  v krajinách juhovýchodnej Európe a feministické a participatívne umelecké postupy. Učila na Fakulte výtvarných umení v Skopije (2010 - 2012) a pôsobila na rôznych univerzitách a inštitútoch (The Chicago School of Art Institute, Columbia University, Goldsmiths College, Oxford University, KIASMA-Helsinki, MUMOK-Vienna, TATE Modern-London, Moderna Museet-Stockholm). Bola iniciátorkou založenia Centre for Visual and Cultural Research (2006 - 2008, Euro-Balkan Institut, Skopije) a projektu Call the Witness (BAK, Utrecht, 54. Bienále v Benátkach, 2011). Doktorát v odbore Vizuálne umenie získala na Goldsmith Collage v Londýne. V súčasnosti zastáva pozíciu hlavnej výskumníčky na univerzite Politecnico di Milano v programe TRACES (projekt Horizon 2020).

03.10 - 07.10.2016
Seminár a tutoriálne konzultácie
05.10.2016
Suzana Milevska (MK) v diskusii s filozofom, kritikom a kurátorom Fedorom Blaščákom (SK)
04.10.2016 / 17:00 / Berlinka – SNG / verejná prednáška
Spomínanie, amnézia a falošné spomienky
 

Svetlana Boym, Tatlin, or Ruinophilia, Cabinet 28 (Winter 2007–08)

Suzana Milevska, Ágalma: The ‘Objet Petit a,’ Alexander the Great, and Other Excesses of Skopje 2014, e-flux journal no. 57, 2014,

Robert Smitson, A Tour of the Monuments of Passaic New Jersey, Monoscop, (Originally published as The Monuments of Passaic in Artforum 1967)

Projekt podporila grantová agentúra Ministerstva školstva SR KEGA (č. projektu 005VŠVU-4/2016).