SUSANNE BOSCH (DE)

23.04 - 27.04.2018

Susanne Bosch je umelkyňa a nezávislá výskumníčka. Svoj titul PhD obhájila prácou "Učenie pre občiansku spoločnosť protredníctvom participatívneho verejného umenia" na Ulsterskej univerzite v Belfaste v 2012. Od 2007 do 2012 vytvorila a viedla magisterský program umenie vo verejnom priestore spolu s Danom Shipsidesom. Ako interface aktivistka sa podieľala na medzinárodných projektoch zameraných na verejný priestor, ktoré sa venovali otázkam dlhodobých problémov a kreatívne prispievali k diskusii o myšlienkach demokracie a udržateľnej budúcnosti. Jej diela sa často venujú téme peňazí, migrácie a spoločenských vízií a participačným modelom. 
Pracovala v Rakúsku, Taliansku, Írsku, Spojenom kráľovstve, Grécku, Palestíne, Španielsku, Spojených štátoch amerických, Mexiku, Malajzii a taktiež v Turecku a momentálne pôsobí ako nezávislá umelecká výskumná pracovníčka v programe Collaborative Arts Partnership Programme (CAPP), európskej sieti partnerov zo šiestich krajín (2014 – 2018). Prešla školeniami v oblasti facilitácie konferencií typu Open Space (vedené účastníkmi bez vopred stanoveného progamu) a metódy Art of Hosting (2008, 2014), ako aj transformácie konfliktov (2004).
 

23.04 - 27.04.2018
Workshop a tutoriálne konzultácie
23.04.2018 / 18:00 / Galéria Medium
Prezentácia tvorby autorky

Open Studio so Susanne Bosch sa uskutočnilo v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave.

Projekt Open Studio podporili Ministerstvo školstva SR v rámci programu KEGA (č.005VŠVU-4/2016).