Societé Réaliste (FR)

21.09 - 25.09.2015
Francúzsko-nemecká edícia

Prednáška Ferenca Grófa, zakladateľa parížskej skupiny Société Réaliste, sa venovala politickému dizajnu, teritoriálnej ergonómii, experimentálnej ekonómii a sociálno-inžinierskemu poradenstvu.

Société Réaliste je umelecká skupina, ktorú založili Ferenc Gróf a Jean Baptiste Naudy. Ich činnosť spočíva v apropriovaní a narúšaní nástrojov komunikácie mocenských štruktúr (mapy, emblémy, znaky, architektúry). Vytvárajú symbolické a vizuálne konfrontácie, ktoré kriticky skúmajú tieto štruktúry bez povrchného odsudzovania. Operujú v jemných porovnávaniach, extrapoláciách a štatistických interpretáciách, ktoré vrhajú svetlo na historickú evolúciu a trendy a vytvárajú nástroje pre interpretáciu súčasného sveta. Tvorba Société Réaliste sa prezentovala na viacerých významných výstavách vo Francúzsku a na svete.
 

21.09 - 25.09.2015
Seminár a tutoriálne konzultácie
23.09.2015 / 17:00 / Berlinka – SNG / verejná prednáška
Prezentácia tvorby autorského kolektívu

Open Studio - Francúzsko-nemeckú edíciu 2015 podporil Francúzsko-nemecký kultúrny fond. Na projekte spolupracovali Francúzsky inštitút a Goetheho inštitút v Bratislave.