NANXI LIU & Rokko Juhász

19.03 - 23.03.2018

Nanxi a Rokko začali spolupracovať v roku 2015. Ich spoločné performancie prebehli v Indii, Číne, Filipínach, na Slovensku či v Maďarsku, a taktiež spolu hosťovali workshopy zamerané na umenie performancie vo verejnom priestore. Ich performancie sa zakladajú na konfrontácii osobných skúseností a spoločenských problémov a na skúmaní štátneho aparátu zo spoločenského hľadiska. V súčasnosti pracujú na 30. výročí projektu Transart Communication v strednej a východnej Európe (Rokko) a celoročonom projekte Hong Kong 2018: Drifting Borders – An Art Project about Nation, Identity and the Individual (Nanxi). Aby sa poučili a učili z minulosti a prítomnosti, prehodnocujú svoju úlohu pracujúcich umelcov v každodennom boji a sociálnych situáciách.
Jozef Rokko Juhász (1963), vizuálny umelec, organizátor. Riaditeľ Kassákovho centra intermediálnej kreativity a kurátor festivalu Transart Communication. Na umeleckej scéne sa ako performer pohybuje už od roku 1986. Zameriava sa najmä na performancie vo verejnom priestore, performačné intervencie a projekty. Od roku 2009 vedie workshopy a vysokoškolské kurzy zamerané na performanciu po celom svete. Juhász žije a pracuje v Budapešti.
Nanxi Liu (1989) je výskumníčka, performerka a organizátorka, ktorá žije v Číne a Hong Kongu. Liu pôsobila ako projektová manažérka v Centre pre kultúrny rozvoj komunity (2013 – 2015) v Hong Kongu, počas ktorého koordinovala festivaly a workshopy performancie a podujatia v Hong Kongu a Číne. Taktiež skúma a píše o performancii a spoločensky angažovanom umení v Hong Kongu. 
 

19.03 - 23.03.2018
Workshop performance a tutoriálne konzultácie
19.03.2018 / 18:00 / Berlinka - SNG / Verejná prednáška
National Dreams

Projekt podporila grantová agentúra Ministerstva školstva SR KEGA (č. projektu 005VŠVU-4/2016).