Marie Canet (FR)

23.11 - 27.11.2015
Francúzsko-nemecká edícia

Marie Canet je filmová kurátorka, kritička a profesorka estetiky na Lyon's École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Spolupracovala s mnohými inštitúciami (napr. Centre Pompidou, Paris (Architecture de film en 2011), SongEun ArtSpace and Ricard Fondation, Seoul (Me and You in a Living Room, 2014), Passerelle, Brest (Bruno Pélassy, 2015) the South London Gallery, London (Back and Forth, 2013), Tate Modern, London (The Square, the Line and the Light, 2010) a Frac Aquitaine, Bordeaux (Ahoy, an Island!, 2011). V roku 2011 vydala Posture and High Heels (Toasting Agency / Strenberg Press), Bruno Pelassy, HIV+Cinema a v roku 2016 Charlemagne Palestine (Les presses du Réel). V súčasnosti pracuje na novej knihe s názvom Queer, A Critical Theory Post-Enlightenments (plánované vydanie v roku 2017.)
 

23.11 - 27.11.2015
Tutoriálne konzultácie
24.11.2015 / 17:00 / Berlinka – SNG / verejná prednáška
Pockets / Prednáška filmovej kurátorky, kritičky a profesorky spojená s filmovou projekciou

Open Studio - Francúzsko-nemeckú edíciu 2015 podporil Francúzsko-nemecký kultúrny fond. Na projekte spolupracovali Ateliér IN, Francúzsky inštitút a Goetheho inštitút v Bratislave.