Maja & Reuben Fowkes (HU/UK)

15.02 - 19.02.2016

Prvé snímky Zeme pri pohľade z vesmíru priniesli posun k citlivejšiemu vnímaniu planéty, ktorý sa koncom 1960-tych rokov začal prejavovať čoraz výraznejším uvedomovaním si problematiky životného prostredia vo všetkých sférach života, vedy a umenia. Ľudské zásahy do prirodzených procesov planéty prekonali zemepisné hranice a začali zasahovať do  hlbinnej histórie Zeme, vyvolávajúc tým vlnu obáv súvisiacich s globálnym otepľovaním, masovým vymieraním živočíšnych druhov a ničením životného prostredia. Ako sa nové vnímanie planéty a pôsobenia človeka vo vesmíre prejavilo vo východoeurópskom umení v období politického, kultúrneho a ekologického prevratu v roku 1968 a ako sa prejavuje v dnešnom svete antropocénu? Aká by bola planetárna história východoeurópskeho umenia a ako by takýto projekt transformoval tradičné umelecké paradigmy utvárané na základe politickej histórie? Čím prispievajú východoeurópski umelci k vznikajúcim environmentálnym dejinám umenia, ktoré skúmajú samotnú ekologickú podstatu planéty bez ohľadu na národy, regióny a antropocentrický svet?

Po prednáške  nasledovala prezentácia knihy Majy Fowkes The Green Bloc: Neo-avant-garde Art and Ecology under Socialism (Zelený blok: Neo-avantgardné umenie a ekológia v podmienkach socializmu, New York/Budapešť: CEU Press, 2015), ktorú predstavil kunsthistorik Daniel Grúň.

Historici umenia a kurátori Dr. Maja Fowkes a Dr. Reuben Fowkes sú zakladateľmi inštitúcie Translocal Institute for Contemporary Art v Budapešti, ktorá skúma umenie prekračujúc hranice umeleckých disciplín, dejín umenia, súčasného umenia a ekologického myslenia. Sú lektormi magisterského kurzu Vizuálne kultúry antropocénu na Stredoeurópskej univerzite a na Translocal Institute vedú v spolupráci s Maďarskou akadémiou výtvarných umení a Moholy Nagy University of Art and Design seminár o umení a ekologickej kríze. Medzi najnovšie publikácie M. Fowkes patrí River Ecologies: Contemporary Art and Environmental Humanities on the Danube (Riečne ekológie: Súčasné umenie a environmentálna ľudská činnosť na Dunaji) (2015) a The Green Bloc: Neo-avant-garde Art and Ecology under Socialism (Zelený blok: Neo-avantgardné umenie a ekológia v podmienkach socializmu) (2015). Sú kurátormi výstavy Walking without Footprints (Kráčanie bez stôp), ktorú zorganizovali v tranzit.sk (www.translocal.org )
 

15.02 - 19.02.2016
Seminár a tutoriálne konzultácie
16.02.2016 / 17:00 / Berlinka – SNG / verejná prednáška
Zelené sny a červená realita na modrej planéte / Ekologické perspektívy vo východoeurópskom umení

Paul J. Crutzen, ‘Geology of Mankind,’ Nature 415, 23 (3 January 2002).
 
Clive Hamilton et al., The Anthropocene and the Global Environmental Crisis: Rethinking modernity in a new epoch (London and New York: Routledge, 2015), 2-4.
 
Christian Schwägerl, The Anthropocene: The Human Era and How it Shapes our Planet (Santa Fe and London: Synergetic Press, 2014), 33-40.
 
Dipsesh Chakrabarty, ‘The Climate of History: Four Theses,’ Critical Inquiry 35 (Winter 2009).
 
Jahn Zalasiewicz, The Earth after Us: What legacy will humans leave in the rocks? (Oxford: Oxford University Press, 2008), 1-3.
 
George Monbiot, Feral: Rewilding the Land, Sea and Human Life (London: Penguin Books, 2013), 107-8.
 
Pope Francis, The Encyclical Letter Laudato Si’ On Care for our Common Home (New York: Paulist Press, 2015), 64-66.
 
Paul Stoller, Sensuous Scholarship (Pennsylvania: Penn Press, 1997), xv – xvi.
 
Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate (New York: Simon and Schuster, 2014), 169.
 
T.J. Demos, “Photography at the End of the World,” Darren Almond (London: White Cube, 2014), 25-31.
 

Spoločný projekt tranzit.sk a Ateliéru IN (Katedry intermédií a multimédií, VŠVU Bratislava) v rámci programu Open Studio.

Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE.