Laura Raicovich / Creative Time (US)

15.04 - 19.04.2013

Laura Raicovich bola od roku 2012 do roku 2014 riaditeľkou globálnych iniciatív v neziskovej organizácii Creative Time, ktorá podporuje a prezentuje umenie vo verejnom priestore. Jej úlohou je prehlbovanie a rozvoj medzinárodných programov a dohľad nad globálnymi rezidenčnými pobytmi umelcov. Desať rokov pracovala ako zástupkyňa riaditeľa nadácie Dia Art Foundation a ako hlavná publicistka v Guggenheimovom múzeu v New Yorku. V rokoch 1996 až 2001 bola riaditeľkou pre komunikáciu a rozvoj v Public Art Fund. Je autorkou lyrickej eseje a paralelného textu At The Lightning Field k preslávenému dielu Waltera de Maria, ktorý  vyšiel  v knižnej podobe.
 

15.04 - 19.04.2013
Seminár
16.04.2013 / 17:00 / Berlinka – SNG / verejná prednáška
Don't put artists in a box

Dan Fox, Changing Places: Dan Fox talks to Nils Norman, Timotheus Vermeulen, Anton Vidokle and Sharon Zukin about art, gentrification and artistic freedom, 2012, available at: https://frieze.com/article/changing-places
 
Ann Markusen, Fuzzy Concepts, Proxy Data: Why Indicators Won’t Track Creative Placemaking Success, 2012, available at: http://createquity.com/2012/11/fuzzy-concepts-proxy-data-why-indicators-...
 
Anne Gadwa Nicodemus, Artists and Gentrification: Sticky Myths, Slippery Realities, 2013, available at: http://createquity.com/2013/04/artists-and-gentrification-sticky-myths-s...
 
Martha Rosler, Culture Class: Art, Creativity, Urbanism, Part I, 2010, available at: http://www.e-flux.com/journal/21/67676/culture-class-art-creativity-urba...
 
Martha Rosler, Culture Class: Art, Creativity, Urbanism, Part II, 2011, available at: http://www.e-flux.com/journal/23/67813/culture-class-art-creativity-urba...
 
Martha Rosler, Culture Class: Art, Creativity, Urbanism, Part III, 2011, available at: http://www.e-flux.com/journal/25/67898/culture-class-art-creativity-urba...
 

Projekt podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA).