Judit Angel (HU)

27.09.2013
Špeciálna edícia

Historička umenia Judit Angel pochádza z rumunského mesta Oradea. Je absolventkou Akadémie výtvarných umení v Bukurešti, kde študovala na Katedre dejín umenia. V roku 2010 získala na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti doktorát z dejín súčasného umenia. V rokoch 1990 - 1998 pôsobila ako hlavná kurátorka Umeleckého múzea v meste Oradea. Od roku 1998 je kurátorkou  Műcsarnoku / Kunsthalle v Budapešti.

Angel bola kurátorkou výstav umenia strednej a východnej Európy a iných regiónov sveta. Venovala sa celej škále tém od inštitucionálnej kritiky cez participatívne umenie, umenie 1970-tych a1980-tych rokov až po vzťah umenia, architektúry a filmu či umenia a vzdelávania. V roku 1999 bola kurátorkou výstavy Report (Dan Perjovschi a skupina subREAL) v rumunskom pavilóne na Bienále v Benátkach.

Je autorkou viacerých článkov o súčasnom umení, ktoré vyšli v katalógoch a recenzných publikáciách. V rokoch 2000 - 2009 pracovala ako maďarská korešpondentka Flash Art International. V rokoch 2002 - 2007 bola editorkou Romania for Praesens (Budapešť). Za svoju kurátorskú činnosť získala v roku 2002 Cenu Lajosa Németha a Cenu AICA Maďarsko.
 

27.09.2013 / 17:00 / Berlinka – SNG / verejná prednáška
Diskusia s novou riaditeľkou tranzit.sk

Diskusia s novou riaditeľkou tranzit.sk Judit Angel sa uskutočnila v spolupráci tranzit.sk a Open Studio - vzdelávacieho projektu Ateliéru IN (Katedry intermédií a multimédií, VŠVU Bratislava) a v rámci Festivalu Blaf.

Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE.