Jiří Kovanda (CZ)

15.05 - 20.05.2012

Jiří Kovanda patrí k najznámejším súčasným českým konceptuálnym umelcom. V 1970-tych rokov začal bez znalosti zahraničného kontextu realizovať svoje akcie vo verejnom priestore za účasti malej skupiny divákov. Kovandova práca vychádza z jeho osobného vzťahu k umeniu. Tvorí pomerne spontánne na základe nájdených materiálov, reagujúc na konkrétne situácie. Na prelome 1980-tych a 1990-tych rokov vo svojich  maľbách,  kresbách a kolážach experimentoval s novými postmodernými tézami, ku ktorým však vždy pristupoval s ironickým nadhľadom, pokorou a zvedavosťou. Svojím ľudským a tvorivým prístupom ovplyvnil aj generáciu mladších umelcov, v okruhu ktorých je veľmi rešpektovaný. Kovanda je uznávaný aj v medzinárodnom kontexte. Vystavuje na významných výstavách prestížnych galérií a jeho diela sú súčasťou dôležitých zbierok.

 

15.05 - 20.05.2012
Tutoriálne konzultácie
15.05.2012 / 15:00 / VŠVU H135 / verejná prednáška
Štyri polia / Prezentácia tvorby autora

Projekt podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA).