Jan Zálešák (CZ)

31.03 - 01.04. / 24.03 - 25.03.2015

Jan Zálešák (1979) je historik umenia, kurátor, teoretik a publicista. Do roku 2010 pracoval ako kurátor Galerie mladých v Brne, v súčasnosti pôsobí na Pedagogickej a filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a na Fakulte výtvarných umení  VUT, Katedre teórie a dejín umenia ako vedúci ústavu. Je autorom knižných publikácií Umenie spolupráce a Minulá budúcnosť.

 

31.03 - 01.04.2015 / 24.03 - 25.03.2015 
Tutoriálne konzultácie
24.03.2015
Jan Zálešák (CZ) v diskusii s umelcom Janom Brožom (CZ)
31.03.2015 / 17:00 / Berlinka – SNG / verejná prednáška
Jan Zálešák (CZ) v diskusii s umelcom Svätoplukom Mikytom (SK)

Open Studio s Janom Zálešákom podporilo České centrum v Bratislave, Ministerstvo kultúry SR a EUNIC.