Jaan Toomik (EST)

07.10 - 11.10.2013

Jaan Toomik (1961) patrí medzi najvýznamnejších súčasných estónskych umelcov. Začiatkom 1980-tych rokov začínal ako maliar a v 1990-tych rokoch vošiel do všeobecného povedomia najmä svojimi miesto-špecifickými inštaláciami a videami. Práce Jaana Toomika sa okrem viacerých sólových a kolektívnych výstav prezentovali aj na najdôležitejších prehliadkach východoeurópskeho a baltského umenia ako napríklad  Manifesto I.,  Bienále v Sao Paulo a v Benátkach. Diela Jaana Toomika sú nositeľmi poetickej vízie umelca. Kritici ich označujú za hypnotické a odolávajúce akejkoľvek analýze.
 

07.10 - 11.10.2013
Tutoriálne konzultácie
08.10.2013 / 17:00 / Berlinka – SNG / verejná prednáška
Homework / Prezentácia tvorby autora

Projekt podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA).