Giulia Ferracci (IT)

11.11 - 12.11.2014

Giulia Ferracci je kurátorka pôsobiaca v Ríme. Vzdelanie získala v oblasti klasickej archeológie, moderného a súčasného umenia a vo svojej tvorbe uprednostňuje interdisciplinárny prístup. Venuje sa filmovým a performatívnym projektom, výstavám a prehliadkam a aktívne sa zapája do výskumu MAXXI - Národného múzea umenia 21. storočia v Ríme (Taliansko). Od začiatku svojho pôsobenia v múzeu bola kurátorkou významných výstav minulých aj súčasných umelcov napr. William Kentridge Vertikálne myslenie (2012) či Clemens von Wedemeyer Obsadenie (2013), Cena mladých talianskych umelcov (2012-14-16). Je spolukurátorkou (s Hansom-Ulrichom Obristom a Gunnarom B. Kvaranom) výstavy Indian Highway (2011) a (s Hou Hanru) výstavy Huang Yong Pinga  Bâton Serpent (2014) a Jimmieho Durhama Sound and Silliness (2016). Je vedúcou kurátorkou špeciálneho projektu The Independent (2014 - doteraz), ktorý sa venuje sledovaniu vývoja nezávislého umenia.
 

11.11 - 12.11.2014
Tutoriálne konzultácie
11.11.2014 / 17:00 / VŠVU H220 / verejná prednáška
Generácia odčítania / Mladí talianski umelci

Open Studio sa uskutočnilo v spolupráci s Talianskym inštitútom v Bratislave.