Edit András (HU)

18.03 - 22.03.2013 / 12.12 - 13.12.2012

Edit András PhD. je historička umenia a umelecká kritička, držiteľka doktorátu z Univerzity Lóránda Eötvösa v Budapešti. Ako kurátorka pôsobila v Maďarskej národnej galérii a ako redaktorka vo vydavateľstve Corvina. Od roku 1987 pracovala vo Výskumnom ústave  dejín umenia Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Jej hlavným profilom je moderné a súčasné ruské umenie, umenie východnej a strednej Európy, genderová problematika, public art, konceptuálne umenie a teória umenia v období  transformácie post-socialistických krajín. Je autorkou mnohých štúdií  o problematike súčasného umenia a teórie, redaktorkou antológie Transitland. Video-art v strednej a východnej Európe 1989-2009 a autorkou knihy Cultural Cross Dressing. Art in the Ruins of Socialism, Argumentum (vyšla v maďarčine). V roku 2001 bola hlavnou rečníčkou konferencie AICA v Záhrebe s názvom Strategies of Power. V roku 2008 získala  ocenenie za umeleckú kritiku v maďarskej sekcii AICA. Žije a pracuje v Budapešti a na Long Islande, USA.
 

18.03 - 22.03.2013
Seminár
12.12 - 13.12.2012
Prednáška pre študentov Ateliéru IN a konzultácia rozpracovanosti semestrálnych zadaní
19.03.2013 / 17:00 / Berlinka – SNG / verejná prednáška
(Znovu)nadobúdanie a vytváranie verejného priestoru v post-socialistickom nacionalizme

GAZE/ABJECT
Laura Mulwey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, 1973-75
Julia Kristeva, Approaching Abjection (Chapter one of the book, Power of Horror: An Essay of Abjection)

FRAME/FRAMING
Jacques Derrida, The Parergon, 1978

MODERNITY/MODERNISM/ALTERITY 
Charles Baudelaire, The Painter of Modern Life, 1859
Clement Greenberg, Avant-garde and Kitsch, 1939
Gayatri Spivak, Who Claims Alterity, 1989

ROLES OF THE ARTIST
Roland Barthes, The Death of the Author,
Michel Foucault, What is an Author, 1969
Walter Benjamin, The Author as a Producer
Hal Foster, Artist as Ethnographer
Ranciere, The Emancipated Spectator

CENTRAL-EASTERN-EUROPE
Larry Wolff, Inventing Eastern Europe
Boris Groys, Beyond Diversity: cultural studies and its Post-Communist Other

 

Projekt podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA).