Dora García (ES)

09.11 - 13.11.2015

Dora Garcia využíva ako jednu z hlavných umeleckých stratégií narúšanie reality a konvencií, ktoré určujú tradičné vnímanie výstavy umenia a nášho každodenného správania. Prostredníctvom spochybňovania očakávaní verejnosti skúma parametre definujúce povahu umeleckého zážitku. Jej tvorba pozostáva prevažne z performancií, inštalácií, prednášok, textových prác a fotografie. Vytvára stav nejasnosti, ktorý stiera hranice medzi autorom a hercom, realitou a fikciou, umením a životom.

V roku 2011 zastupovala na bienále v Benátkach Španielsko v roku 2012 sa zúčastnila dOCUMENTY (13). Dora García mala sólo výstavy v CGAC (Santiago de Compostela, 2009), Galleria Civica di Trento (2010), Power Plant (Toronto, 2011), Kunsthaus Bregenz (2013) a Universidad Torcuato di Tella (Buenos Aires, 2014). Žije a pracuje v Barcelone.

Katalin Timár je kurátorka a teoretička umenia. V súčasnosti pôsobí ako kurátorka v Ludwigovom múzeu - Múzeu súčasného umenia v Budapešti a ako profesorka na Univerzite v Pécsi, Fakulte vizuálneho umenia. V rokoch 1999 - 2001 bola zakladajúcou členkou skupiny pre výskum teórie súčasného umenia na Fakulte estetiky ELTE v Budapešti. Zaoberá sa témami ako fotografia a publikum a post-koloniálnymi a rodovými štúdiami.
 

09.11 - 13.11.2015
Workshop - Od Augusta Boala k Oscarovi Masottovi. Od Torcuata di Tella k Tucumánovi Arde. Od politickej demonštrácie k radikálnej akcii.
10.11.2015 / 17:00 / Berlinka – SNG / verejná prednáška
Dora García (ES) v diskusii s kurátorkou a teoretičkou umenia Katalin Timár (HU)

Agusto Boal, Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press, 2008. ISBN 978-0-7453-2838-6
 
Bertolt Brecht, The Street Scene: A Basic Model for an Epic Theatre, translated by John Willet
 
Allan Kaprow, The Education of the Un-Artist, in: Essays on the Blurring of Art and Life. California: University of California Press, 2003. ISBN 0-520-24079-0. s.97-109

Movie list:
PERFORMANCE, by Donald Cammell and Nicholas Roeg,
ASYLUM, by Peter Robinson
Fahrenheit 451, by François Truffaut
Lenny, by Bob Fosse
The Joycean Society, by Dora García

 

Open Studio s Dorou García podporilo Ministerstvo kultúry SR.