Claire Bishop (UK)

03.06 - 04.06.2013

Claire Bishop je historička umenia a umelecká kritička, ktorej hlavným profilom je post-mediálne a miesto-špecifické umenie od roku 1960 (performancia, inštalácia, konceptuálne umenie, video, participácia) a história výstavníctva. Od roku 2008 pôsobí na Katedre dejín umenia na CUNY Graduate Center v New Yorku. Pôsobila na Katedre dejín umenia University of Warwick v Coventry a na oddelení Kurátorstva súčasného umenia na Royal College of Art v Londýne. Je redaktorkou renomovaných publikácií  Participation (2006), Instalation art: Critical History (2005) a Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectator (2012). Prispieva do viacerých umeleckých časopisov. Jej esej Antagonizmus a relačná estetika (2004) sa stala uznávaným  kritickým dielom  vzťahovej estetiky.
 

03.06.2013
Okrúhly stôl s Claire Bishop, Danielom Grúňom a Mirou Keratovou
04.06.2013 / 16:00 / Berlinka – SNG / verejná prednáška
Radikálna muzeológia, alebo čo je súčasné v múzeu súčasného umenia

Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, (London: Verso, 2012), ISBN- 13: 978- 1- 84467- 690- 3
 

Projekt podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA).