Ciprian Mureşan (RO)

03.03 - 07.03.2014

Ciprian Mureşan je jedným z najznámejších a najaktívnejších mladých rumunských umelcov. Patrí do generácie, ktorá dospievala po revolúcii v roku 1989 v období takzvaného „nekonečného prechodu“  k nedosiahnuteľnému ideálu zmesi demokracie, trhovej ekonomiky, západných štandardov a hodnôt. Keďže tento ideál sa napokon ukázal ako ideologický konštrukt maskujúci rýchly nástup divokého kapitalizmu a novej formy mocenských štruktúr, nie je prekvapujúce, že pre Mureşanov umelecký prístup je charakteristická istá nedôvera voči histórii sprevádzaná všadeprítomným kritickým pohľadom. Vo svojej tvorbe skúma a re-kontextualizuje sociálne, kultúrne (literárne a umelecké referencie), aby tým rozvrátil uznávané a pevne zakotvené reprezentácie a kánony a aby odhalil ich prispôsobovanie sa každodennosti a mocenským vzťahom, ktoré sú za nimi ukryté. Jeho v zásade de-mystifikačná tvorba kombinuje ostrú iróniu s ľahkým humorom, umelecké remeslo s konceptuálnymi a performatívnymi scenármi, ktorých výsledkom je neustále popieranie fetišizujúceho charakteru umeleckého diela.

Ciprian Mureşan vo svojej prednáške predstavil hlavné oblasti svojej tvorby a  svoje najnovšie projekty založené na osobitom narábaní s kresbou ako s výrobným a operačným nástrojom v súvislosti s referenciami a zaujatím stanoviska.

Ciprian Mureşan (1977) žije a pracuje v Kluži v Rumunsku. Pracuje s rôznymi médiami, s kresbou, videom, objektami až po fotografiu a knihy. Mureşan je od roku 2005 redaktorom časopisu IDEA art + society. Vystavoval vo významných galériách a inštitúciách po celom svete, napr. New Museum v New Yorku, Neuer Berliner Kunstverein v Berlíne a Tate Modern v Londýne. Jeho diela sa prezentovali  na významných výstavách ako bienále v Aténach, v Benátkach, v Sydney a v Moskve. Na Slovensku  vystavoval v rámci skupinovej výstavy Monument transformácie v tranzit.sk v roku 2008 a v galérii amt_project v roku 2011.
 

03.03 - 07.03.2014
Tutoriálne konzultácie
05.03.2014 / 17:00 / Berlinka – SNG / verejná prednáška
Vlastná váha a ďalšie tlaky / Prezentácia tvorby autora

Spoločný projekt tranzit.sk a Ateliéru IN (Katedry intermédií a multimédií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava) v rámci programu Open Studio.

Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE.