Bojana Pejić (SR)

24.09 - 28.09.2012

Bojana Pejić sa narodila v Belehrade v roku 1948. Študovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Belehradskej univerzity. Od roku 1977 do 1991 bola kurátorkou Študentského kultúrneho centra Belehradskej univerzity a zorganizovala viacero výstav juhoslovanského a medzinárodného umenia. V roku 1971 začala písať recenzie a v rokoch 1984 - 1991 pracovala ako redaktorka umelecko-teoretického časopisu Moment v Belehrade. V roku 1995 zorganizovala v berlínskom Literaturhaus medzinárodné sympózium Body in Communism. Bola hlavnou kurátorkou výstavy After the Wall — Art and Culture in Post-Communist Europe, ktorú zorganizovalo Moderna Museet v Štokholme (1999) a ktorá sa opakovane predstavila  v Múzeu súčasného umenia Nadácie Ludwig v Budapešti (2000) a v  Hamburger Bahnhof v Berlíne (2000-2001). V roku 1999 bola spoluorganizátorkou a kurátorkou výstavy Aspects / Position v Múzeu moderného umenia Ludwig (MUMOK) vo Viedni. Bola  hlavnou kurátorkou Októbrového salónu v Belehrade v roku 2008 a kurátorkou výstavy Gender Check Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe v MUMOK-u a Zachęte Národnej galérii umenia vo Varšave. V roku 2010 redigovala Gender Check Reader - Umenie a teória vo východnej Európe. Od roku 1991 žije v Berlíne.
 

24.09 - 28.09.2012
Tutoriálne konzultácie
27.9.2012 / 15:00 / VŠVU H135 / verejná prednáška
Problematika monumentu

Projekt podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA).