Artur Źmijewski (PL)

18.02 - 22.02.2013

Artur Źmijewski (1966) je poľský umelec a kurátor. V období 1990 - 1995 študoval na Akadémii výtvarných umení vo Varšave. Je autorom medzinárodne uznávaných krátkych videofilmov a fotografických cyklov. V roku 2005 sa predstavil  sólovou výstavou s názvom Keby sa to stalo len raz,  akoby sa to nikdy nestalo v Kunsthalle Basel. V tom istom roku reprezentoval Poľsko na 51. bienále v Benátkach. Vystavoval na Documente 12 (2007), Manifeste 4 (2002),  vo Wattis Inštitúte pre súčasné umenie v San Franciscu (2012, 2005), v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave (2005), CAC, Vilnius (2004) a v Moderna Museet v Štokholme (1999). Od roku 2006 je umeleckým redaktorom  časopisu Krytyka Polityczna.

V roku 2012 bol kurátorom 7. ročníka Berlínskeho bienále, ktoré sa práve vďaka jeho kurátorskej koncepcii  stalo mimoriadne  kontroverzným.
 

18.02 - 22.02.2013
Tutoriálne konzultácie
19.02.2013 / 17:00 / Berlinka – SNG / verejná prednáška
7. Berlínske bienále

Blaščák, F. ad. Bienále Berlín. In: Časopis K: kritika, kontext, konfrontácia. Bratislava: Photoport, 1 / 1 / 2012. ISSN 1338-9998, s.10
 
Blaščák, F. Berlín slzám uverí?: rozhovor Fedora Blaščáka s Tomášom Rafom. In: Časopis K: kritika, kontext, konfrontácia. Bratislava: Photoport, 1 / 1 / 2012. ISSN 1338-9998, s.11-15
 
Blaščák, F. O bienále: rozhovor Fedora Blaščáka s Michalom Moravčíkom. In: Časopis K: kritika, kontext, konfrontácia. Bratislava: Photoport, 1 / 1 / 2012. ISSN 1338-9998, s.16
 

Projekt podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA).