Anca Benera & Arnold Estefan (RO)

11.04 - 15.04.2016

Anca Benera a Arnold Estefan spolupracujú ako umelecká dvojica od roku 2011. Vo svojej tvorbe sa  zaoberajú otázkou kultúrnych rozdielov, odhaľujú dôsledky naliehavého pôsobenia identity, dejepisectva a zákonodarstva na subjektivitu. V umeleckej praxi využívajú rôzne médiá, kultúrne registre a disciplíny ako prostriedky na reflexiu spoločnosti ako spleti konvencií, ktoré sa môžu a musia  sústavne pretvárať. Sú spoluzakladateľmi Centra pre vizuálnu introspekciu (Center for Visual Introspection) v Bukurešti, kde zorganizovali niekoľko  workshopov, projektov vo verejnom priestore a vydali viacero  publikácií.

11.04 - 15.04.2016
Workshop a tutoriálne konzultácie
12.04.2016 / 17:00 / Berlinka – SNG / verejná prednáška
Svet spútaný tajnými uzlami / Prezentácia tvorby autorskej dvojice

S podporou Rumunského kultúrneho inštitútu v Prahe: http://icr.ro/